Formularz rejestracyjny

Koszt uczest­nic­twa w Spo­tka­niach Warszawskich
Dla firm sto­wa­rzy­szo­nych w CCIFP Dla pozo­sta­łych uczestników
300 PLN
+ VAT
450 PLN
+ VAT


Nazwa firmy (wymagana)

Adres e-mail (wymagany)

Adres do faktury (wymagany)

NIP

Telefon kontaktowy (wymagany)

Fax

Imiona i nazwiska uczestniczących osób (wymagane):

AIMG_6592
AIMG_6419