Kontakt

Organizatorem Spotkań Warszawskich jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

CCIFP

Adres korespondencyjny:

ul. Widok 8
00-023 Warszawa
www.ccifp.pl
ccifp@ccifp.pl
tel: +48 22 690 68 80

Dalszych informacji udziela:

Joanna Jaroch – Pszeniczna, CCIFP, joanna.jaroch@ccifp.pl; Tel : +48 22 696 75 83

Kontakt dla mediów:

Mariusz Kielich, CCIFP, mariusz.kielich@ccifp.pl: Tel. +48 22 696 75 95