O Spotkaniach

Idea Spotkań Warszawskich

Spotkania Warszawskie to cykl dorocznych debat odbywających się na Zamku Królewskim w Warszawie, w których bierze udział około 300 najważniejszych przedstawicieli władz, świata polityki, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych.

Celem debat jest nawiązanie twórczego dialogu pomiędzy myślicielami i ekspertami z Polski i Francji, by na bazie swoich doświadczeń stworzyć nowe idee dla całej Europy.

Inspiracją do powstania Spotkań Warszawskich były konferencje Entretiens de Royaumont, które od przeszło 10 lat organizowane są w podparyskim opactwie i gromadzą najwybitniejszych myślicieli, polityków i biznesmenów francuskich, premierów i prezydentów, prezesów największych francuskich korporacji, laureatów nagrody Nobla, duchownych.

IV edycja Spotkań Warszawskich odbędzie się 5 listopada 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Arkadach Kubickiego.

Każda edycja Spotkań Warszawskich jest poświęcona dyskusji dotyczącej największych wyzwań, przed którymi stoją politycy i szefowie firm w Europie. W przeszłości dyskutowano na temat znaczenia europejskiej wspólnoty, roli cyfryzacji we współczesnym świecie, a także o wpływie trendu „green” na funkcjonowanie państw, gospodarki i poszczególnych przedsiębiorstw.

W tym roku dyskutować będziemy na tematy związane z imigracją, nowymi formami zatrudnienia, światem pracy i wyzwaniami dotyczącymi emerytur i zabezpieczenia społecznego.