Blog

Jean-Marie Cavada wśród panelistów Spotkań Warszawskich 2019!

Do grona panelistów tegorocznej edycji Spotkań Warszawskich dołączają kolejne nazwiska! Swój udział potwierdzili między innymi również: Alexandre BOMPARD, Prezes Zarządu Grupy Carrefour Jérôme CHARTIER, założyciel i przewodniczący Entretiens de Royaumont Emmanuelle DUEZ, założycielka The Boson Project Magdalena KRUSZEWSKA, Prezeska...

Edycja 2019 – “Być kobietą w XXI. wieku”

Bycie kobietą, nawet w rozwiniętym państwie europejskim w roku 2019, jest ciągle wyzwaniem. Choć stanowią one połowę społeczeństwa, ich reprezentatywność na najwyższych szczeblach kariery zawodowej jest ciągle przedmiotem walki. Walki, wygrywanej czasem dzięki podjętym w niektórych państwach zdecydowanym krokom legislacyjnym...

Inwestycje w Sztuczną Inteligencję to warunek przetrwania cywilizacji europejskiej – za nami czwarta edycja Spotkań Warszawskich

Rewolucja przemysłowa 4.0, Sztuczna Inteligencja, pojazdy autonomiczne, wpływ nowych technologii na rynek pracy, geopolityka, a także RODO dominowały wśród tematów poruszanych podczas tegorocznej edycji Spotkań Warszawskich. W największym polsko-francuskim forum ekonomicznym udział wzięli przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw z Francji i...

Najważniejsze tezy i wnioski Spotkań Warszawskich 2015

Transformacja energetyczna, poprawa miksu energetycznego, edukacja i przyszłościowa rola nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w ochronie klimatu – to najważniejsze tematy omawiane podczas III edycji Spotkań Warszawskich. 21 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie spotkało się ponad 350 osobistości z polsko-francuskiego...

Trzecia edycja

Ponad 350 osób wzięło udział w trzeciej edycji Spotkań Warszawskich 2015 – zarówno znakomite osobistości ze świata polsko-francuskiego biznesu, jak również przedstawicieli nowego polskiego rządu. Dialog publiczno-prywatny, odważne inwestycje w przyszłościowe i nowoczesne rozwiązania, optymalizacja mixu energetycznego, wzmocnienie akcji...