Formularz rejestracyjny

W celu rejestracji na Spotkania Warszawskie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Na jego podstawie zostanie wystawiona faktura za uczestnictwo i przesłana na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt: ccifp@ccifp.pl, tel. 22 690 68 80

Koszt uczest­nic­twa w Spo­tka­niach Warszawskich
Dla firm sto­wa­rzy­szo­nych w CCIFP Dla pozo­sta­łych uczestników
350 PLN
+ VAT
550 PLN
+ VAT


Nazwa firmy (wymagana)

Adres e-mail (wymagany)

Adres do faktury (wymagany)

NIP

Telefon kontaktowy (wymagany)

Imiona i nazwiska uczestniczących osób (wymagane):

Osobom, które anulują swój udział w wydarzeniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów udziału. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed wydarzeniem, koszty nie są zwracane.

CCIFP informuje, że ma Pan/Pani pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też żądania ich usunięcia z bazy.

AIMG_6592
AIMG_6419