O Spotkaniach

Idea Spotkań Warszawskich

« Stworzyć pomost pomiędzy Francja a Polska, sprzyjający wymianie w celu lepszego poznania się i lepszej współpracy»

 

Spotkania Warszawskie są dorocznym forum francusko-polskim, które Francusko-Polska Izba Gospodarcza organizuje od 2013 roku. Inspiracją były debaty odbywające się w opactwie Royaumont we Francji od 2003 roku. Tam właśnie zrodził się pomysł, by stworzyć podobne miejsce w Polsce, pozwalające na swobodną wymianę i konfrontację idei. Celem Spotkań Warszawskich było umożliwienie otwartego dialogu, na najwyższym szczeblu, pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, gospodarczych, artystycznych, uniwersyteckich, w taki sposób, aby każdy mógł bez skrępowania wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami. Spotkania te stały się prawdziwym pomostem pomiędzy Francją a Polska.

 

Pierwsza edycja Spotkań miała miejsce w listopadzie .2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie i w Arkadach Kubickiego. „Zdefiniować Europę na nowo” było jej hasłem przewodnim. W 2014 roku ponad 300 gości pojawiło się na Zamku Królewskim, by przysłuchiwać się debatom pod wspólnym tytułem: „Czy Europa dołączy do cyfrowego przewrotu?”, na temat wyzwań jakie niesie cyfryzacja w kontekście gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym.

W listopadzie 2015 paneliści i uczestnicy pochylili się nad tematem «Czy warto być GREEN?». W latach 2016 oraz  2017 postanowiliśmy zrobić przerwę. Powróciliśmy do organizacji Spotkań w roku 2018, gdy skupiliśmy się na rewolucji, której doświadczamy – robotyzacji, opanowaniu sztucznej inteligencji, nowych technologiach.

W roku 2019 tematem będzie rola i miejsce kobiety we współczesnym świecie : „Być kobietą w XXI wieku”.

 

W dotychczasowych edycjach Spotkaniach Warszawskich prelegentami m.in byli:  

 • Michèle Alliot-Marie, deputowana europejska, była Minister Spraw Zagranicznych,
 • Jacques Attali, pisarz i ekonomista
 • Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Minister Cyfryzacji
 • Pierre Buhler – Ambasador Francji w Polsce
 • Jean-Marie Cavada – deputowany europejski,
 • Luc Ferry, Filozof
 • François Fillon, były Premier Francji
 • Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji
 • Mateusz Morawiecki, Premier
 • Aleksander Pociej – Senator, Przewodniczący senackiej grupy polsko-francuskiej
 • Stéphane Richard, Prezes grupy Orange.