O Spotkaniach

Idea Spotkań Warszawskich

Spotkania Warszawskie to cykl debat odbywających się na Zamku Królewskim w Warszawie, w których bierze udział około 300 najważniejszych przedstawicieli władz, świata polityki, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych z Polski i Francji.

Celem debat jest nawiązanie twórczego dialogu pomiędzy myślicielami i ekspertami z Polski i Francji, by na bazie swoich doświadczeń stworzyć nowe idee dla całej Europy.
Inspiracją do powstania Spotkań Warszawskich były konferencje Entretiens de Royaumont, które od przeszło 15 lat organizowane są w podparyskim opactwie i gromadzą najwybitniejszych myślicieli, polityków i biznesmenów francuskich, premierów i prezydentów, prezesów największych francuskich korporacji, laureatów nagrody Nobla, duchownych.

IV edycja Spotkań Warszawskich odbyła się 15 czerwca 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Arkadach Kubickiego.

Każda edycja Spotkań Warszawskich jest poświęcona dyskusji dotyczącej największych wyzwań, przed którymi stoją politycy i szefowie firm na świecie. W przeszłości dyskutowano o znaczeniu europejskiej wspólnoty, roli cyfryzacji we współczesnym świecie, a także o wpływie trendu „green” na funkcjonowanie państw, gospodarki i poszczególnych przedsiębiorstw.

W ubiegłym roku rozmawialiśmy na tematy związane z wyzwaniami jakie stawia przed społeczeństwami rozwój sztucznej inteligencji.