Prasa

Francuska droga do gospodarki niskoemisyjnej inspiracją dla Polski

Europa stawia sobie coraz ambitniejsze cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Francja jest jednym z głównych zwolenników rozwijania polityki klimatycznej i ograniczenia emisji CO2. Oznacza to transformację gospodarki w kierunku modelu niskoemisyjnego. Francuskie firmy prowadzące działalność w Polsce, takie jak: EDF, Saint-Gobain, czy Carrefour starają się inspirować polskie przedsiębiorstwa, w oparciu o własne doświadczenia. Różne modele transformacji energetycznej będą jednym z głównych tematów omawianych podczas tegorocznej edycji Spotkań Warszawskich organizowanych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, które odbędą się 21 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.