Trzecia edycja

Ponad 350 osób wzięło udział w trzeciej edycji Spotkań Warszawskich 2015 – zarówno znakomite osobistości ze świata polsko-francuskiego biznesu, jak również przedstawicieli nowego polskiego rządu. Dialog publiczno-prywatny, odważne inwestycje w przyszłościowe i nowoczesne rozwiązania, optymalizacja mixu energetycznego, wzmocnienie akcji na rzecz uświadamiania obywateli – szczególnie w Polsce. Oto główne konkluzje Spotkań Warszawskich 2015. Wśród pozaenergetycznych tematów poruszanych podczas Spotkań Warszawskich, najwięcej uwagi poświęcono palącym problemom Europy – międzynarodowym konsekwencjom zamachów terrorystycznych w Paryżu i napływowi imigrantów.

AIMG_5731Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, powitał uroczyście zgromadzonych w Zamku Królewskim w Warszawie przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki, organizacji pozarządowych oraz mediów. W szczególności podziękował za obecność gościom z Francji, którzy przybyli na Spotkania pomimo trudnej sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się ich kraj. Otworzyliśmy tę trzecią edycję Spotkań Warszawskich minutą ciszy w hołdzie dla ofiar ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu w piątek 13 listopada.

AIMG_5744Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce, wygłosił następnie mowę wstępną, przypominając wagę tych sobotnich debat w kontekście zbliżającego się międzynarodowego szczytu COP21, który odbędzie się w Paryżu między 30 listopada i 11 grudnia. Zaznaczył, że tempo wprowadzania koniecznych zmian powinno być dopasowane do możliwości i specyfiki każdego z krajów. Podczas paryskiego szczytu ONZ ma zostać wyznaczony kierunek zmian służących ochronie klimatu przez kolejne dekady. Każde z państw ma samodzielnie określić swoje zobowiązania, które będą realizowane po roku 2020.

AIMG_5793W tym kontekście współtwórca Spotkań Warszawskich, senator Aleksander Pociej zwracał uwagę na podobieństwo wyzwań energetycznych stojących zarówno przed Francją, jak i Polską. Choć oba kraje bazujące na zupełnie innym strategicznym źródle energii – Francja na atomie, a Polska na węglu – są poddawane presji, aby bardziej zróżnicować miks energetyczny.

AIMG_5812Z kolei francuska eurodeputowana, a w przeszłości wielokrotna minister rządu Francji Michele Alliot-Marie, wskazywała na związek pomiędzy czerpaniem zasobów energetycznych z Bliskiego Wschodu, a kolejnymi konfliktami w tym regionie. Aktualny problem setek tysięcy uchodźców uciekających do Europy przed wojną i biedą, został – według niej – wywołany przez rywalizację o źródła surowców energetycznych. Do fali emigracji przyczyniły się tez różnice w poziomie życia bogatej Europy i ogarniętego konfliktem Bliskiego Wschodu.

AIMG_5867Występujący publicznie w nowej roli po raz pierwszy – wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki – wtórował też zwolennikom tezy o podobieństwie francuskich i polskich systemów energetycznych, które – choć zupełnie inaczej funkcjonują – wymagają opartych na rozsądnym kompromisie zmian, wynikających z konieczności dbania o klimat. Odnosząc się do głównego tematu Spotkań Warszawskich, czyli transformacji energetycznej, wicepremier podkreślał znaczenie podnoszenia efektywności, która powinna respektować zasadę, że miks lokalnych uwarunkowań tworzy realny miks energetyczny. Przemawiając do przedstawicieli francuskich elit politycznych i biznesowych, wicepremier Morawiecki mówił też o niezbędnej Polsce francuskiej pomocy i przyjaźni. Mają one obecnie wyjątkowe znaczenie w związku ze strategicznym położeniem Polski – pomiędzy silnymi, bogatymi Niemcami, a silną i coraz mniej przewidywalną Rosją.

AIMG_6040Podczas Głównej Debaty poświęconej transformacji energetycznej kładziono nacisk na potrzebę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób połączyć nowoczesność, nowe technologie oraz tradycje, do których państwa przywiązane są od wielu lat. Mnóstwo uwagi poświęcono konieczności wymiany starzejących się, węglowych bloków energetycznych w polskich elektrowniach oraz innowacjom zapewniającym dynamiczny wzrost produkcji zielonej energii. Jak zaznaczył prezes EDF Polska Thierry Doucerain, w najbliższych dziesięcioleciach udział energii pochodzącej z węgla będzie w Polsce wciąż dominujący, a największy wpływ na ograniczenie emisji pozwoli osiągnąć kogeneracja, w której EDF się specjalizuje. Po raz kolejny podkreślono też postępy, jakie w ostatnim 25-leciu Polska odnotowała w redukcji emisji CO2 (o 30%) oraz zmniejszenie udziału węgla do produkcji energii z 95% do ok. 83%. Kluczowym wyzwaniem jest dziś ewolucja związana z energią odnawialną – zdecentralizowaną i nie podlegającą delokalizacji, umożliwiającą oszczędności w dłuższej perspektywie.

AIMG_6130Podczas dyskusji w ramach Spotkań Warszawskich kilkakrotnie wracał temat niedawnych zamachów terrorystycznych w Paryżu, w których ucierpiały setki osób. Konsekwencjom zamachów dokonanych przez radykałów najwięcej uwagi poświęcił wiceprzewodniczący Spotkań, francuski deputowany Jérôme Chartier. Mówiąc o tych tragicznych wydarzeniach zapewnił, że terroryści nie zdołają osiągnąć celu, którym jest spowodowanie zmiany stylu życia mieszkańców Europy. Aby przeciwdziałać podobnym aktom przemocy – jak podkreślał – konieczne jest współdziałanie europejskich przywódców. Według niego także w kwestiach energetycznych i ochrony klimatu kluczem do sukcesu jest rozsądna współpraca oraz solidarność, zarówno na poziomie państw, jak i ich obywateli.

AIMG_6122„Stworzyliśmy Spotkania Warszawskie wokół refleksji na temat nowego sposobu bycia, będącego w stanie zmienić relacje międzyludzkie i nasz stosunek do świata. Nie przyszło nam nawet na myśl, że wydarzenia we Francji zobrazują okrucieństwo, jakie może zrodzić świat, który zdecydował się nie wejść na drogę nowoczesności. Mam nadzieję, że zrozumieją Państwo zatem, że nie mam dziś serca, ani nastroju, by mówić o temacie green.” – powiedział Jérôme Chartier, założyciel Entretiens de Royaumont, podsumowując pierwszą część dnia.

AIMG_6441W trakcie debat na temat konkurencyjności gospodarki w warunkach konieczności ochrony klimatu, a także na temat inteligentnych rozwiązań dla miast oraz nowych postaw konsumenckich, uczestnicy dyskusji zgodnie mówili o konieczności dalszej edukacji społecznej, umożliwiającej zrozumienie dla działań politycznych i biznesowych prowadzących do ochrony klimatu. Przewidując skutki paryskiego szczytu klimatycznego, rozważano, czy zakończy się on konkretnymi ustaleniami blisko 200 państw, czy należy oczekiwać jedynie zobowiązania poszczególnych krajów do przedstawienia planu konkretnych działań dopiero w przyszłości.

AIMG_6542Pierre-André de Chalendar, Prezes Saint Gobain, podsumowujący ostatnią debatę zwracał uwagę na pozytywny trend polegający na szybkiej reakcji przedsiębiorstw na nowe możliwości związane z innowacjami. Według niego firmy działające w sektorze energetycznym i okołoenergetycznym – jak Saint Gobain – mają więcej możliwości i rozwiązań do wyboru niż kiedykolwiek. AIMG_6561W związku z tym są w stanie sprawnie dopasowywać się nie tylko do oczekiwań klientów, ale również np. do wyzwań w kwestii energooszczędności i termomodernizacji, a także realizacji wymogów środowiskowych.

Maciej Witucki zakończył oficjalnie Spotkania Warszawskie 2015, podkreślając, że po raz kolejny wychodzimy z tych majestatycznych sal Zamku Królewskiego świadomi, że pomiędzy francuskim duchem kartezjańskim i polskim pragmatyzmem tak naprawdę niewiele nas różni, a jednoczenie wzbogaceni o nowe refleksje i doświadczenia wynikające z tych całodniowych dyskusji.


Szczegółowe podsumowanie Spotkań Warszawskich 2015.

green_pl

Pobierz przewodnik “Czy jesteś GREEN?”

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *