Zamek Królewski w Warszawie – Arkady Kubickiego

slajd_01b

Zamek Królewski w Warszawie jest cennym zabytkiem polskiej historii i kultury. Początkowo był siedzibą książąt mazowieckich, następnie pełnił funkcję rezydencji królewskiej i miejsca obrad sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów aż do utraty niepodległości w 1795 roku. W latach 1926 – 1939, zamek był siedzibą i rezydencją prezydenta RP. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony, a jego odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1971 roku i trwała do roku 1984. Bogato urządzone wnętrza budowli i mieszczące się w niej wystawy przedstawiają historię Polski. Obecnie Zamek pełni rolę ogólnie dostępnego muzeum, w którym organizowane są ekspozycje stałe i czasowe, koncerty, lekcje muzealne i warsztaty. Zamek Królewski jest też miejscem wielu oficjalnych uroczystości.

Pomimo elementów architektonicznych pochodzących z wcześniejszych epok, w obecnym wyglądzie Zamku przeważa styl wczesnego baroku. Jest to pałac miejski związany z miastem. W południowej części budowli dominuje jej surowa monumentalność. Dobudowane w połowie XVII wieku wschodnie skrzydło Zamku, od strony Wisły, zdobi późnobarokowa fasada. Wejście do zamku stanowi Wieża Zegarowa prowadząca na Dziedziniec Wielki, którego elewacje odzwierciedlają wielowieczną historię budynku. Turysta zwiedza miejsce, które 30 lat temu nie istniało w obecnej formie. Z ówczesnej budowli zachowały się tysiące fragmentów architektonicznych oraz setki oryginalnych dzieł sztuki, które zostały wkomponowane w obecną strukturę Zamku i stanowią istotną część jego historycznego charakteru.

Zapraszamy do Zamku Królewskiego na piątą edycję Spotkań Warszawskich – 24.05.2019 r.

Lokalizacja na mapie Warszawy